Panxacontenta

CONSUM CRÍTIC

Col·lectiu de consum crític Panxacontenta de l’Espai Obert

Som un col·lectiu de consum crític (ecològic, horitzontal i autogestionat), que va néixer el febrer de 2006.
El nostre objectiu és tenir un accés el més directe possible als productes que necessitem, bàsicament alimentaris, eliminant intermediaris. Tenint cura, però, de la forma i sistema de producció, tot buscant els models de gestió més respectuosos amb les persones i amb l’entorn.
coope.espai.obert@gmail.com

http://panxacontenta.wordpress.com/